Používateľský účet

Kvalitné osvetlenie

zvyšuje pracovnú pohodu, v konečnom dôsledku aj produktivitu práce. Na uvedené technológie je možné získať dotácie zo štrukturálnych fondov EU. Opatrenie 2.1. Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Spojte sa s nami